I Danmark har vi fået muligheden for friteltning. Begrebet minder lidt om den svenske pendant "allemandsrette", dog med den forskel at friteltning kun gælder i offentlige skove, og hvor skov -og naturstyrelsen har tilladt det.

For skove med friteltning gælder følgende regler

 1. Når du overnatter må du kun gøre det én nat på samme lokation.

 2. Du må højst opstille to telte. (Men du skal jo være sej bushcrafter, og der sover man enten under åben himmel, bygger noget selv eller sover under en tarp)

 3. De telt du opstiller må maksimalt have en kapacitet på tre personer.

 4. Det eller de telte du opstiller må ikke kunne ses fra beboelses -og driftbygninger, omkringliggende naboer, bilveje eller campingpladser.

 5. Bålaktiviteter (det vil sige brug af åben ild) skal være på dertil indrettede bålpladser. Du må altså ikke selv udgrave en bålplads og bruge denne. Det er strengt forbudt.

 6. Madlavning og lign. må gerne laves med et lukket stormkøkken, og på steder hvor du har sikret dig mod at underlaget kan brænde. Brug evt. en stor sten eller andre steder hvor underlaget ikke kan brænde. Beklager drenge....den del her er der sgu't meget Bushcraft over!!!
  Sådan er reglerne bare.

 7. Du kan opleve forbud mod brug af ild i en skov pga. tørke. I sådanne tilfælde må man heller ikke bruge lukkede brændere, da al brug af ild er forbudt. Læs mere om det på naturstyrelsens hjemmeside. Du kan også være heldig at der er opsat skilte ved skoven.

 8. Du må ikke motoriseret transport inde i skoven.

 9. Det er ikke tilladt at slå telt op på klitter og strandbredder, der hører til visse dele af nogle skovområder. Her er du nødt til at læse mere om reglerne for de enkelte skove, da de generelle regler er lidt utydelige.
 10. Leave-No-Trace er bare naturlov hvis du vil dyrke bushcraft. Skovsvin er 100% not allowed i skoven. Rydder du ikke fuldstændig op efter dig selv, så bliv hjemme! Desværre ses det ret ofte at folk tager ud og dyrker "bushcraft" og bare er skide ligeglade med hvordan de efterlader området efter sig. Sådan er du naturligvis ikke. vel!?

 11. Når man opholder sig i skoven, så gør man det roligt. Man larmer ikke med musik og andet højrøstet adfærd. Dyrene bliver let skræmte og det er deres hjem. Du er blot på besøg.

 

Husk altid ASF princippet - Almindelig Sund Fornuft.

Hvor mange danske skove er friteltning tilladt i?

Det korte svar er 201 skove.
Du finde mere info ved skov -og naturstyrelsen.

Your text

You can use this text to write about your brand.