bow drill bushcraft guide

Ildbor / Bowdrill. 

En "bow drill" refererer til en gammel metode til at lave ild ved hjælp af en roterende træstav eller "drill", en bue, og et ildbræt. Dette er en teknik, der har været anvendt i årtusinder af mennesker rundt omkring i verden, især af dem, der lever i naturen. I vores tid er det et essentielt redskab for bushcraft entusiaster til at skabe ild, og teknikken er således vigtig at tilegne sig, hvis du vil bruge naturens materialer til at skabe ild.

Bow drill metoden er en vigtig bushcraft teknik at mestre, både for nybegyndere og garvede bushcraft folk.


I denne blog bliver du taget med på en trin-for-trin bushcraft guide, hvor vi bl.a. gennemgår valg af træsorter, teknikker, sikkerhed og meget andet relateret til bow drilling.

Det historiske perspektiv:

Den første kontrollerede brug af ild har formentlig været af Hominider/Menneskeaber, der lejlighedsvis udnyttede naturlige ildebrande.

De har på forskellige vis forsøgt at "holde ilden i live", eller styrer den i en retning ved hjælp af brændsel og/eller vind.

Vi skal 40,000 år tilbage i tiden før end der er beviser for, at der i en eller anden grad har været kontrolleret brug af ild.

Reel kontrol over ild. 

På et tidspunkt er det lykkedes et individ selv at frembringe ilden, hvilket har været livsomvæltende for denne person, men også for alle omkring ham.

Nogle af de første metoder tog formentlig udgangspunk i ginst-slagning/gnistantænding eller friktionsvarme/gnidningsvarme.

Bow drill er en videreudvikling af en tidligere og mere primitiv metode, nemlig "Handdrill" eller håndbor. Denne metode tager også udgangspunkt i friktionsvarme fra et "træbor", som dog udenlukkende manipuleres med hænderne.

Bow drill er en metode som kræver flere komponenter og forberedelse, men den giver helt klart mulighed for større succesrate, når man forsøger at skabe ild.

Bow drill metoden:

Det er ikke let at finde ud af, hvornår man i historien begynder at bruge Bowdrill for første gang.

Der er forskellige fund og afbildninger, der går langt tilbage før vores tidsregning.

Disse billeder beviser brugen, men ikke at det er første gang metoden bruges.

I det hele taget skal op til for 7,000 år siden, før end vi med sikkerhed kan sige, at der var metoder der gjorde det til almen og udbredt praksis at frembringe ild.

Altså at det med sikkerhed ikke kun var udført af få individer eller mindre grupper.


Lad os komme i gang med det praktiske. 

Hvad skal du bruge:

-En kniv. evt. en mindre økse. 

-En holdbar snor, det kunne fx. være paracord (faldskærmsline) men det er også muligt at bruge natursnor eller et fladt læderbånd. 

-Du skal også ud og finde de natur-materialer du skal bruge, for at fremstille dit bow drill kit.


Sættet består af: (alle dele i sættet skal være af tørt træ)

Et socket, eller et greb.

En spindel eller bor.

Et board eller et bundbræt.

En bue

Sidst men ikke mindst skal du bruge en glødebunke opsamler. (Glødebakke) Det kunne fx. være et tørt blad, en stor træ spån, et stykke skind eller et stykke bark.

Her er et eksempel på hvordan den kunne se ud, men husk at naturen kan sagtens levere noget brugbart.

bow drill glædeopsamler
Et stykke skind kan bruges som glødebakke. Du kan også nemt finde velegnede materialer i naturen, fx et stykke bark eller et tørt blad.

Her er en liste med de træarter du kunne bruge til at fremstille dit bow drill sæt af:

Grans (spruce)

Pil (willow).

Hassel (Hazel). 

Ceder.

Poppel (cottenwood)

Lind (basswood)

Asp (Aspen)


Jeg vil anbefale at du starter med at bruge den samme træart, til både bræt og spindel (bor).

Det kunne fx være gran, der er stor succesrate og det er let genkende at finde mange steder.

Efterfølgende kan du begynde at eksperimentere med kombinationer af træarterne.

Bushcraft målestok: 

Når man fremstiller forskellige ting i træ, så lære man hurtigt at bruge forskellige kropsdimentioner til at måle med. 

En bredde kan fx. være en “tommelfingersbredte”.

bow drill ground board bushcraft
Bushcraft målestok: en tommelfingers bredde.

Det er en primitiv, men god måde at tage et mål på, når du ikke har en lineal til rådighed.

Metoden er specielt nyttigt når du skal fremstille flere ensartede genstande. 

Bundbrættet: skal være på længde med din underarm, som for øvrigt er samme længde som din fod. 

Der skal være noget at træde på for at holde det fast, og det skal være udført nogenlunde lige så det ikke vipper.

bow drill bushcraft guide

Boarded skal ikke have barkrester eller mos siddende på sig, og det skal have nogenlunde vinkelrette kanter. 

Boarded skal være lavet af dødt træ, dog ikke svampet.

Det skal være 2-4 fingre bredt og en tommelfingers bredte tyk.

Brættets længde og bredte giver dig mulighed for at genbruge brættet, du kan ganske enkelt have flere huller på linie. 


👉 Hvis dit træ har hjerteved (heartwood), så gå helst uden om det. Det er tættere i sin beskaffenhed og er derfor ikke lige så godt som splintveddet. 

Sidst men ikke mindst, skal vi nævne “negletesten”.

Du kan teste dit bundbræt ved at lade din negl glide hen over boardet.

Du skal nemt kunne lave en ridse i overfladen, når du trykker neglen i brættet.

Du skal gerne have oplevelsen af, at brættet er lidt papagtigt, dvs. let og blødt.

bow drill bushcraft guide negletest

Spindel: 

Meget gerne fra samme træ som du har taget boardet. 

(dødt træ, bare ikke svampet). 

Spindelen skal have en længde der svarer til afstanden imellem din tommelfinger, og lillefingere på dine spredte, og udstrakte fingre (fingrespidser).

Spindel til bow drill

Senere kan du godt begynde at arbejde med længere bor/spindler, men i oplæringsfasen er det ikke en fordel. Der er nok at balancere med i dit set-up. 

Spindelen er som boarded ca. en tommelsbredde i tykkelse.

Spindelen skal være kronet (let rundet) i enden imod boardet, og spids i enden imod grebet/socket. 

Når du snitter denne del, så tænk på en stor blyant, eller Eiffeltårnet, så får du mindst mulig friktion imod dit greb.

bow drill bushcraft guide

Greb/Socket: 

Grebet skal ligge godt i hånden, og skal helst være en hårdere beskaffenhed en resten af kittets dele. 

Det kunne være fremstillet af sten, ben, metaller eller hårde træsorter. 

Hvis du fremstiller grebet af træ, så fremstil det en anelse for tykt.

Når hullet brandes dybere og til sidst bliver for dybt, ja så kan du flække en skive af, og fortsat bruge det samme greb. 

Her ses en mulighed for udformning, du behøver ikke udforme din magen til, den skal bare ligge godt i hånden. 

bow drill bushcraft guide socket greb

Snit træstykket til, her er der valgt olieholdigt træsort, hvilket der også mindsker friktionen ved din hånd. 

bow drill guide
bow drill bushcraft guide

Lig mærke til den lille skålformede fordybning, den skal fange den spidse top af dit bor/spindel. Laves med din knivspids!

 bow drill bushcraft guide socket

Buen:

Skal være af en længde der passer til afstanden imellem din armhule og dine fingrespidser. 


Buen kan være lige eller buet, den skal dog ikke være flexibel!

bow drill guide

Hvis du vil gemme buen og genbruge den, måske bære rundt på den, så vælg noget forholdvis let træ!

Buen kan flades ud på den side der vender ind imod boret, men det er ikke en nødvendighed. Ved at gøre det, gør du buen lidt lettere. Ligeledes fjerner du evt. gevækster, der kan være i vejen for at buen kan "køre frit". 

bow drill bushcraft guide

Ved enden tættest på din hånd, (buen holdes i en af enderne) skæres dobbeltsidet sadelnotch. 

Lig også mærke til, at grebet afrundes ned imod den flade side af buen!

Herved er den bedre at holde på under brug. 

Bow drill guide

Nu er pinden gjort tyndere på det sted hvor du vil lave hul, herved er der tyndere materiale at lave hul igennem. 

Ifht. Selve hullet, er der her to metoder jeg vil nævne. 

Den ene er at skære et hul, hvilket er den metode der giver det bedste resultat. 

Den anden metode minder mest om at bore hullet, den er hurtigere, men giver også en risiko for at træet flækker. 

Først og fremmest kræver begge metoder et spidst, og ikke alt for tykt knivblad. 

Skære hullet:

Brug din knivspids og stik hullets tykkelse, du former to linjer på tværs hen over træet åre.

bow drill guide
bow drill friction fire guide
bow drill bushcraft guide

Afstanden imellem  de to linjer kommer til at bestemme hullets længde. 

Tryk nu langs årene i træet, og du har dannet en firkant, måske aflang? det ok. 

bow drill guide

De vigtigste linjer er dem der går på tværs af årene. (De første du lavede). 

Nu kan du begynde at vippe den lille firkantede klods op, fortsæt processen og inden længe er du nået igennem. 

Hvis du vil forhindre at træet “flosser” på modsatte side, så skær den sidste del af hullet fra modsatte side. Sigt og sørg for at hullerne rammer hinanden!

bow drill guide

Bushcraft tip: Skær evt: nogle hjælpelinjer. 

bow drill bushcraft guide
bow drill bushcraft guide
bow drill bushcraft guide

Motode 2 (bore hul): brug igen din knivspids, drej den rundt der hvor du vil have hullet. Bliv ved indtil spidsen lige præcis dukker op på den anden side, herefter vender du stykket, og bore færdigt fra den anden side. 

Ved denne metode bliver hullet mere flosset, og der er som tidligere beskrevet, en risiko for at træet flækker. Tryk ikke for hårdt, lad kniven arbejde når den drejes rundt.

bow drill bushcraft guide

Det kan helt klart være en fordel at bruge en awl ved denne metode (et syl-lignende værktøj i mange foldeknive”.  

X bliver til V (pothangernotch)

Nu skal du skære en V notch som skal holde buestrengen fast, længst væk fra din hånd.

Bid mærke i at den skal laves på “bagsiden” af buen!

Med dit knivblad trykker du et kryds på din pind, tryk godt ned i træet.

bow drill bushcraft guide

Den øverste del af krydset fjernes, således at du kun har en V form tilbage.

bow drill bushcraft guide

V’et “peger” imod enden af pinden tæt på!

V’et må gerne være lidt på skrå, så “bider” det bedre i snoren.

Rens dine snit op, fjern evt. lidt af spidsen på din V-form.

Du kan sagtens have notches eller huller i begge ender af din bue. 

Her udføre vi begge metoder på buen, så får du kendskab til forskellige måder at tilvirke buen på.

bow drill bushcraft guide

Påsæt buestrengen.

Buestrengen:

Herefter følger en måde at fastgøre buestrengen/snoren på buen, det er bestemt ikke den eneste måde at gøre det på.

Der er talrige måder, det er uvæsentligt hvad for en metode du bruger.

Bare du kan huske og gentage den efter tid.

Bushcraft tip: Lav fx. Et pælestik som giver dig et øje at ligge på din V notch, og før efterfølgende strengen ned til dit hul i modsatte ende af din bue.

 

bow drill bushcraft guide
Du kan fx bruge paracord line som buestreng.
bow drill bushcraft guide

Lig nu strengen igennem hullet i buen, nu har du mulighed for at lave en Slipknot på den anden side. På den måde kan du hurtigt justere spændingen på din buestreng, du skal ikke til at binde alt muligt op.  

bow drill bushcraft guide
bow drill bushcraft guide

Bushcraft råd til det videre forløb.   

Brugen af dit kit/bowdrillsæt:


-Hav tålmodig.

-Vær bevidst om hele din krop. 

-husk det her er svært, der er mange komponenter at holde styr på. 

De fleste har så meget fokus på at lykkes med deres forehavende, at de ikke ligger mærke til deres egen krop.

De fleste begynder at svede, bliver forpustet og får rigtigt mange muskelspændninger.

Du kan blive "forkrampet" og mister dit overblik. 

Derfor kan der helt klart være en fordel at holde en pause, træde væk og løsne din krop op. Efterfølgende kan du vende tilbage og gøre et nyt forsøg, med friske øjne.

Jeg vil undlade at beskrive hvordan du placere hele din krop ifht. Selve udførelsen.

Det vil blive en meget lang og snørklet beskrivelse.

Jeg vil blot opfordre dig til at kigge på billederne her.

bow drill bushcraft guide

Jeg vil dog specificere at ifht den arm der holder grebet/socket. Der er det er vigtigt at underarmen og håndled er imod dit skinneben. På den måde “låser” du hele dit “set up”.

Det bagerste ben er af vejen, så du ikke hamre buen ind i det.

Fjern løstsidende tøj, eller genstande der kan være i vejen for udførslen, fx en kniv i bæltet.


bow drill bushcraft guide

Videre i din klargøring af sættet:

Tag nu din kniv og lav en lille fordybning i dit board, så spindlen har noget at køre i. Fordybningen skal bare være stort nok til at den lige kan “fange” spindlen.

Det bagerste ben er af vejen, så du ikke hamre buen ind i det.

Fjern løstsidende tøj, eller genstande der kan være i vejen for udførslen, fx en kniv i bæltet.


bow drill bushcraft guide
bow drill bushcraft guide

Nu skal du lave det man kalder et “burn in”. Dvs. gøre dit board klar. Ved at lave et "burn in" får du sammepasset board og spindel.

Bushcraft tip: Se her hvordan du sætter spindelen på buen:

bow drill bushcraft
bow drill bushcraft

Begynd langsom at køre buen i lange strøg, ligesom hvis du saver.

Brug hele buestrengen!

Du skal gerne sortne board og spindel, men du behøver ikke frembringe noget smuld endnu.

Måske kommer der lidt røg, det fint. 

bow drill bushcraft guide
bow drill bushcraft guide
bow drill bushcraft guide

Notch i boarded. 

Nu skal du lave notch i boardet. Det beskrives nok bedst som et pizzaslice. 

Bushcraft tip: Brug evt. en mindre sav, det gør det nemmere. 

Du skal ikke skære helt ind til midten, men næsten. 

bow drill bushcraft guide

Lig mærke til at hakket (pizza-slicet ) er bredere i bunden, det skaber lidt mere rum på undersiden af boardet, hvilket kan være en fordel. 

Siderne på hakket skal helst være så glatte så muligt, så slipper din glød nemmere. Ligeledes er der mindre chance for at gløden falder fra hinanden, når du fjerner boardet. 

bow drill bushcraft guide

Nu er du klar til at lave ild. 

Husk at have dit Bundle (fuglerede), fængmatriale og brande klar inden du begynder på dit første forsøg!

Dit bundle kan være græs, bark og indeholde tørre Bregner, olieholddige græsfrø, dunhammere for bare at nævne nogen muligheder.

Det finneste og mest fængbare materiale er inderst!

Alt skal selvfølgelig være helt tørt!

En klassisk fejl er, at man faktisk lykkedes med at få frembragt en glødebunke, men ikke har noget fængmateriale klar. Herved går gløden ud, inden du får fundet materiale til bålet.

bow drill bushcraft guide

Start med lange seje træk, du skal ikke bruge alt for mange kræfter fra starten. 

Bare varm sættet op. 

Evt. røg skal helst kun komme fra kontaktpunktet imellem boarded og spindelen (bor).

På et tidspunkt når du får røg, så kan du begynde at sætte tempoet op. 

Tænk på at gemme kræfter til en slutspurt før målstregen!

Dit mål er at en mørkebrun eller næsten sort, smulder-bunke samler sig under boardet. 

Kig efter det, når den opstår, så bliver røgen som regel også kraftigere.

Fjern nu varsom spindel og bue, bank nu stille og rolig på bordet med en hård genstand.

Så hænger smulder-bunken ikke fast i dit board.

Nu har du en glødende smulder-bunke liggende på din glødbakke.

bow drill bushcraft guide

 Og nu… ingen Panik…!

Du har god tid, hvis ellers din bunke er stor nok. Hvis den er stor nok, vil du have 5 - 10 min til det videre forløb. 

bow drill bushcraft guide

Pust evt. nænsomt til glødebunken, hvis det eller er nødvendigt. Eller bedre, lad vinden klare det for dig. Du kan evt. forsigtigt vifte med din hånd på glødebunken.

bow drill bushcraft guide

Lig nu gløden op i dit klargjorte fængmateriale (fuglerede).

bow drill bushcraft guide

Luk forsigtigt din fuglerede om gløden som en taco, begynd stille og roligt at puste en lille smule ind i reden. Du skal ligge i vist tryk om gløden, men ikke for hårdt.

Efterhånden som der kommer mere kraftig røg, så kan du også puste mere hårdt. 

Jo kraftigere røg, jo tættere er du på at få ild. 

bow drill bushcraft guide

Bushcraft tip: Husk at holde din fuglerede op foran ansigtet og ikke under dit ansigt. Hvis der går ild i det der, så får du brændt evt. skæg eller øjenbryn.


Du har nu frembragt friktions ild!

Lig de små kviste på for at bygge bålet op.


Trouble shooting:

Opstår der en hylende lyd midt i det hele, så forsøg at trykke hårdere ned.

Hvis du ikke kan trykke hårdere, så brug lidt mere kropsvægt.

Se evt. på den øvereste del af din spindel/bor.

Har det fået “skuldre”? Hvis det har... så skal det igen spidses til som en blyant (Eiffeltårnet). 


Tillykke, godt gået, det er ikke let!

Bogen Bushcraft i Norden af bushcraft oraklet Jesper Hede er en fantastisk bog, hvis du vil lære mere om primitiv ild samt bushcraft helt generelt. 

Mora Garberg kniven er i exceptionel stærk kvalitet med gennemgående Fulltang klinge samt håndtag i polyamid der er lavet i særligt kraftig kvalitet. Mora Garberg kniven er en ultimativ bushcraft kniv.

Du kan bruge paracord til din bow drill bue. 

Her kan du vælge mellem forskellige farver i det stærke paracord reb.


Du kan også få et Bow Drill start kit, hvor alle komponenterne er. Her får du ikke glæden af at have lavet bow drill'en selv - MEN, det er god måde at blive dus med teknikken, inden du kaster dig over at lave dit eget sæt.

Hvad er Bushcraft egentligt? Kunne du tænke dig at lære mere om bushcraft, teknikker, metoder, historie og alt hvad begrebet bushcraft ellers dækker over?

Du kan blive meget klogere på bushcraft lige her.


Your text

You can use this text to write about your brand.